Brannvernutstyr

Slokkeutstyr og brannvarslere

Alle boligene i borettslaget er utstyrt med pulverapperat og røykvarsler. Dette utstyret tilhører boligen, og skal være igjen i boligen ved eierskifte. Det er borettslagets ansvar at andelshaverne har fått utstyret, men andelshaver er selv ansvarlig for at utstyret regelmessig blir sjekket (egenkontroll) ca. hver 3. måned.

Ved egenkontroll sjekk at slokkeutstyret…..

  • er lett tilgjengelig, synlig og har bruksanvisning vendt fremover
  • ikke er synlig skadet
  • har trykkindikator (manometer grønt felt) som angir tilfredsstillende trykk
  • har forsegling/plombering som ikke er brutt
  • blir ristet og snudd opp ned noen ganger for å holde pulveret flytende
  • ikke er fremmedlegeme i utløpsdysene

Røykvarsleren skal være plassert slik at den høres tydelig på alle soverom når dører er lukket. Den skal sjekkes regelmessig for å sikre at batteriet ikke er utladet. Skift batteri regelmessig og en god regel er 1. desember hvert år. Desember er den måneden flest branner oppstår.

Brannvernutstyret har tidsbegrenset levetid, og derfor vil vi  kjøpe inn nytt hvert 10 år. Erfaringsmessig er det rimeligere å kjøpe nytt fremfor å levere det inn til en omfattende service. Nytt pulverapparat og røykvarsler ble sist kjøpt inn november 2011.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *