Miljøutvalg

Miljøutvalg

Bakkane borettslag ønsker å arrangere ulike sammenkomster og aktiviteter for beboerne i laget. Dette vil bidra til at en kan bli bedre kjent med hverandre i en ellers så aktiv hverdag. Det kan være alt fra grillfest, fotballturnering, turdag, dugnadsarbeid osv.

Miljøutvalget er avhengig av at flest mulig engasjerer seg i dette arbeidet, og at det er “stemning” i laget for ulike aktiviteter. Derfor ønsker miljøutvalget gode innspill og forslag fra alle.

Håper å høre fra dere!