HMS-arbeid

Helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid (HMS)

Oppbevaring av propan til grill

Varme sommerdager hører ofte grilling til, men vi tenker gjerne ikke på for hvordan gassen oppbevares vinter månedene. Gassen skal ikke plasseres på loft eller kjeller. Det samme gjelder også for fellesgarasjen. Gassen bør lagres utendørs eller i et godt ventilert skap som er merket med brannfarlig vare/gass. Forskrift om brannfarlig vare regulerer hvordan vi håndterer og lagrer gassen.