Prosjekt: Ladeinfrastruktur

Fremdriftsplan (oppdatert 6.4.2022)

Planen under er kun estimat. Spesielt tilkoblingstidspunkt er noe usikkert. I de tilfeller det er behov for tilkomst til garasje / parkeringsplasser – vil det bli sendt ut melding om dette.

Lokasjon 1: garasje 1-4
Arbeid innvendig: uke 13
Forventet tilkobling: uke 17

Lokasjon 2: garasje 5-16
Arbeid utvendig: uke 13
Forventet tilkobling: uke 17

Lokasjon 3: parkeringsplass 13 – 23
Arbeid utvendig: uke 14
Gravearbeid: uke 14 og uke 17
Forventet tilkobling: uke 18

Lokasjon 4 & 5: parkeringsplass 24 – 34 og garasje 17 – 29
Arbeid innvendig: uke 14
Arbeid utvendig: uke 14
Gravearbeid: uke 14/15 og uke 17
Forventet tilkobling: uke 17

Lokasjon 6: garasje 30-36
Arbeid innvendig: uke 15
Gravearbeid: uke 17/18
Forventet tilkobling: uke 18

Lokasjon 7: garasje 37-48
Arbeid innvendig: uke 15/16
Gravearbeid: uke 15
Forventet tilkobling: uke xx

Lokasjon 8: garasje 49-53/parkeringsplass 35-42
Arbeid innvendig/utvendig: uke 16
Gravearbeid: uke 16
Forventet tilkobling: uke xx

Lokasjon 9: parkeringsplass 1 – 7
Arbeid innvendig: uke 16/17
Gravearbeid: uke 16/17 og uke 18
Forventet tilkobling: uke 18

Lokasjon 10: parkeringsplass 8 – 11
Arbeid innvendig: uke 17
Gravearbeid: uke 17/18
Forventet tilkobling: uke 18

Valgt løsning og bestilling

Borettslaget har valgt en ladeløsningen “Ladesmart” levert av Fjordkraft og OneCo. Det er valgt ladeanlegg av typen Zaptec Pro. Borettslaget dekker kostnad for etablering av infrastruktur (til og med bakplate som lader festes på), mens det er beboer selv som må koste selve laderen. Pris for beboer er kr. 15.000,- ved bestilling før 3. juni 2022 og 17.500,- etter denne dato. Bestilling gjøres på: https://markedsplass.fjordkraft.no/bakkane-brl/ Husk å benytte rabattkoden “bakkane”. For mer informasjon se brev utarbeidet av Fjordkraft.

Pris

Pris for lader er kr. 15.000,- ved bestilling før 3. juni 2022 og 17.500,- etter denne dato. Dette er det beboer som må betale. KWt pris for lading vil settes av styret i borettslaget. Målsetting er at pris skal dekke det som er faktisk kostnader.

Dersom beboer flytter, er beboer selv ansvarlig for å bestille nedkobling av lader. Dersom en ønsker oppsett av lader på annet punkt i garasje / parkeringsplass enn det som alt er etablert – vil beboer måtte betale for dette.

Innlegg fra facebook vedr. etablering av ladeinfrastruktur

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

Status etablering av ladeinfrastruktur
###############################
Før helgen fikk vi tilbakemelding fra BKK Nett at de forventer å gjøre ferdig sine tilkoblinger i slutten av oktober. Vi håper de holder tidsplanen, og at de siste områdene da bl#bakkaneborettslagelbilaring; lenge.

#bakkaneborettslagelbil
... See MoreSee Less

2 months ago

Comment on Facebook

Har det kommet noen nye oppdateringer om forventet ferdigstillelse?

Containere og status på etablering av ladeinfrastruktur
======================================
26. - 30. september blir det satt ut container for hageavfall i borettslaget. En spesiell anmodning til dere som har hekk mot gangvei / vei, om at dere klipper denne slik at den ikke er til hinder for passasje, hindrer opplysning etc..

Dessverre tar det tid å få etablert ladeinfrastruktur. Vi venter fortsatt på BKK som skal klargjøre skap. Arbeidet til både Fjordkraft og OneCo er ferdig så langt som det lar seg gjøre, men BKK må gjøre tilkobling.
Vi fortsetter å "purre" fremdrift på dette, og kan bare beklage at det tar tid.

#bakkaneborettslagelbil
... See MoreSee Less

3 months ago

Status - ladeinfrastruktur
#############################
Da har endelig den første laderen blitt montert og tatt i bruk. I disse dager kobles det til ytterligere ladere på steder hvor BKK har gjennomført tilkobling av strøm.

Styret har initielt satt pris for lading til kr. 1,9 pr KWH etter anbefaling fra Fjordkraft. Dette er ment til å dekke de kostnadene som er for lading, og vil bli vurdert løpende.

Dessverre har vi ikke fått tidspunkt for tilkobling av de resternede ladeplassene, men har fått indikasjoner på at det er forsinkelser og utfordringer med kapasitet hos BKK for gjenomføring av arbeidet. Vi vil informere ut så snart vi mottar denne informasjonen.

OneCo #bakkaneborettslagelbilr tilkobling av ladestasjon når det er klart.

#bakkaneborettslagelbil
... See MoreSee Less

5 months ago

Comment on Facebook

Hva er status på dette arbeidet? Fjordkraft tok betaling for ladere i april, 5 måneder uten levering eller noe utvidet status er vel litt i overkant dårlig..

Load more