Parkering / lading av elbil

Parkeringsplasser

Borettslaget har seks parkeringsplasser, som er etablert på egen eiendom, hvor beboere og gjester kan parkere. Utover dette foregår parkering langs kommunal vei i Ture Nermans vei.

Parkeringsplassene er etablert ved Sælenveien 119 (x7), Sælenveien 125 (x4), Ture Nermans vei 116 (x11), Ture Nermans vei 125 (x5), Ture Nermans vei 137 (x5) og Ture Nermans vei 171 (x8)

Flere av parkeringsplassene er reservert for spesifikke beboere i borettslaget. Disse parkeringsplassene er markert med skilt, “Reservert parkering”. Det er ingen kostnader knyttet til å ha reservert parkeringsplass, men en forplikter seg til å benytte denne til all parkering.

Det er kun anledning til å ha 1 reservert parkeringsplass, og det kan ikke kombineres med en eventuelt reservert garasjeplass. Søknad sendes til styret.

Garasjeplasser

Borettslaget har 52 garasjeplasser fordelt på 6 garasjerekker. Alle garasjene er langs Ture Nermans vei. Beboere forplikter seg til å benytte garasjen til parkering av registrert kjøretøy (ref. vedtektene)

Garasjerekke 1 – Ture Nermans vei 92 – 4 plasser
Garasjerekke 2 – Ture Nermans vei 101 – 12 plasser
Garasjerekke 3 – Ture Nermans vei 125 – 13 plasser
Garasjerekke 4 – Ture Nermans vei 139 – 6 plasser
Garasjerekke 5 – Ture Nermans vei 163 – 12 plasser
Garasjerekke 6 – Ture Nermans vei 171 – 5 plasser

Det er en kostnad med å leie garasjeplass på 279 kr pr mnd (pr 2022). Det er ikke anledning til å både ha reservert garasjeplass og parkeringsplass. I tilfeller hvor borettslaget har ledig garasjeplass kan en få leie en garasjeplass nummer 2, forutsatt at en må gi denne fra seg med 1 mnd oppsigelse dersom det er beboere uten garasjeplass som ønsker denne.

Søknad om plass / venteliste sendes til styret.

Lading av el-/hybrid kjøretøy

Borettslaget har over flere å jobbet med å få etablert nødvendig infrastruktur slik at beboere kan få montere ladere på parkeringsplass og i garasjer. Dette arbeidet er ventet startet opp i høst/vinter 2021. Borettslaget har valgt et tilbud fra Fjordkraft. Denne siden vil bli oppdatert med gjeldende vilkår og informasjon fortløpende.

Borettslaget vil koste etablering av infrastruktur over fellesutgifter, mens selve ladeboksen må beboere som ønsker å ha mulighet til å lade, selv koste. Pris for denne er ventet å være kr. 15.000,- ved bestilling innen 3. juni 2022. Deretter vil pris være 17.500,-. Ladeboks vil da være beboer sin eiendom, mens infrastruktur, til og med plate som ladeboks monteres på, vil være borettslagets eiendom.

Bestilling

Presentasjon av Ladesmart fra Fjordkraft

Rundskriv med relevant informasjon knyttet til lading av el-/hybrid kjøretøy

Meldinger publisert på facebook vedr. etablering av ladeinfrastruktur

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

Ladeinfrastruktur - statusoppdatering 2. mai
====================================
Arbeidet går fremover, og behov for tilkomst i garasjer og parkeringsplasser er ferdig for nå. Fortsatt gjenstår det endel el-arbeid og graving. Planen for tilkobling som er delt tidligere blir forsinket - håper at vi kan få gitt noen nye estimater for tilkob#bakkaneborettslagelbildenne uken.

#bakkaneborettslagelbil
... See MoreSee Less

3 weeks ago

Ladeinfrastruktur - statusoppdatering 20.4
===========================
Etter litt påskeferie er arbeidet nå startet opp igjen. Det pågår nå noe gravearbeider i Ture Nermans vei, samt installasjon i garasjerekken nedenfor Ture Nermans vei 163.

Det blir også gjort ny oppmerking av parkeringsplassen helt nord i laget (på nedsiden av den gml lekeplassen). Her vil 1 parkeringsplass bli fjernet for at det skal være mulig å gå rundt bilene ifm. lading etc.

Det samme gje#bakkaneborettslagelbilsen nedenfor Ture Nermans vei 137.

#bakkaneborettslagelbil
... See MoreSee Less

1 month ago
Load more