Parkering / lading av elbil

Parkeringsplasser

Borettslaget har seks parkeringsplasser, som er etablert på egen eiendom, hvor beboere og gjester kan parkere. Utover dette foregår parkering langs kommunal vei i Ture Nermans vei.

Parkeringsplassene er etablert ved Sælenveien 119 (x7), Sælenveien 125 (x4), Ture Nermans vei 116 (x11), Ture Nermans vei 125 (x5), Ture Nermans vei 137 (x5) og Ture Nermans vei 171 (x8)

Flere av parkeringsplassene er reservert for spesifikke beboere i borettslaget. Disse parkeringsplassene er markert med skilt, “Reservert parkering”. Det er ingen kostnader knyttet til å ha reservert parkeringsplass, men en forplikter seg til å benytte denne til all parkering.

Det er kun anledning til å ha 1 reservert parkeringsplass, og det kan ikke kombineres med en eventuelt reservert garasjeplass. Søknad sendes til styret.

Garasjeplasser

Borettslaget har 52 garasjeplasser fordelt på 6 garasjerekker. Alle garasjene er langs Ture Nermans vei. Beboere forplikter seg til å benytte garasjen til parkering av registrert kjøretøy (ref. vedtektene)

Garasjerekke 1 – Ture Nermans vei 92 – 4 plasser
Garasjerekke 2 – Ture Nermans vei 101 – 12 plasser
Garasjerekke 3 – Ture Nermans vei 125 – 13 plasser
Garasjerekke 4 – Ture Nermans vei 139 – 6 plasser
Garasjerekke 5 – Ture Nermans vei 163 – 12 plasser
Garasjerekke 6 – Ture Nermans vei 171 – 5 plasser

Det er en kostnad med å leie garasjeplass på 279 kr pr mnd (pr 2022). Det er ikke anledning til å både ha reservert garasjeplass og parkeringsplass. I tilfeller hvor borettslaget har ledig garasjeplass kan en få leie en garasjeplass nummer 2, forutsatt at en må gi denne fra seg med 1 mnd oppsigelse dersom det er beboere uten garasjeplass som ønsker denne.

Søknad om plass / venteliste sendes til styret.

Lading av el-/hybrid kjøretøy

Borettslaget har over flere å jobbet med å få etablert nødvendig infrastruktur slik at beboere kan få montere ladere på parkeringsplass og i garasjer. Dette arbeidet er ventet startet opp i høst/vinter 2021. Borettslaget har valgt et tilbud fra Fjordkraft. Denne siden vil bli oppdatert med gjeldende vilkår og informasjon fortløpende.

Borettslaget vil koste etablering av infrastruktur over fellesutgifter, mens selve ladeboksen må beboere som ønsker å ha mulighet til å lade, selv koste. Pris for denne er ventet å være kr. 15.000,- ved bestilling innen 3. juni 2022. Deretter vil pris være 17.500,-. Ladeboks vil da være beboer sin eiendom, mens infrastruktur, til og med plate som ladeboks monteres på, vil være borettslagets eiendom.

Bestilling

Presentasjon av Ladesmart fra Fjordkraft

Rundskriv med relevant informasjon knyttet til lading av el-/hybrid kjøretøy

Meldinger publisert på facebook vedr. etablering av ladeinfrastruktur

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

Status etablering av ladeinfrastruktur
###############################
Før helgen fikk vi tilbakemelding fra BKK Nett at de forventer å gjøre ferdig sine tilkoblinger i slutten av oktober. Vi håper de holder tidsplanen, og at de siste områdene da bl#bakkaneborettslagelbilaring; lenge.

#bakkaneborettslagelbil
... See MoreSee Less

2 months ago

Comment on Facebook

Har det kommet noen nye oppdateringer om forventet ferdigstillelse?

Containere og status på etablering av ladeinfrastruktur
======================================
26. - 30. september blir det satt ut container for hageavfall i borettslaget. En spesiell anmodning til dere som har hekk mot gangvei / vei, om at dere klipper denne slik at den ikke er til hinder for passasje, hindrer opplysning etc..

Dessverre tar det tid å få etablert ladeinfrastruktur. Vi venter fortsatt på BKK som skal klargjøre skap. Arbeidet til både Fjordkraft og OneCo er ferdig så langt som det lar seg gjøre, men BKK må gjøre tilkobling.
Vi fortsetter å "purre" fremdrift på dette, og kan bare beklage at det tar tid.

#bakkaneborettslagelbil
... See MoreSee Less

3 months ago

Status - ladeinfrastruktur
#############################
Da har endelig den første laderen blitt montert og tatt i bruk. I disse dager kobles det til ytterligere ladere på steder hvor BKK har gjennomført tilkobling av strøm.

Styret har initielt satt pris for lading til kr. 1,9 pr KWH etter anbefaling fra Fjordkraft. Dette er ment til å dekke de kostnadene som er for lading, og vil bli vurdert løpende.

Dessverre har vi ikke fått tidspunkt for tilkobling av de resternede ladeplassene, men har fått indikasjoner på at det er forsinkelser og utfordringer med kapasitet hos BKK for gjenomføring av arbeidet. Vi vil informere ut så snart vi mottar denne informasjonen.

OneCo #bakkaneborettslagelbilr tilkobling av ladestasjon når det er klart.

#bakkaneborettslagelbil
... See MoreSee Less

5 months ago

Comment on Facebook

Hva er status på dette arbeidet? Fjordkraft tok betaling for ladere i april, 5 måneder uten levering eller noe utvidet status er vel litt i overkant dårlig..

Load more