Parkering / lading av elbil

Parkeringsplasser

Borettslaget har seks parkeringsplasser, som er etablert på egen eiendom, hvor beboere og gjester kan parkere. Utover dette foregår parkering langs kommunal vei i Ture Nermans vei.

Parkeringsplassene er etablert ved Sælenveien 119 (x7), Sælenveien 125 (x4), Ture Nermans vei 116 (x11), Ture Nermans vei 125 (x5), Ture Nermans vei 137 (x5) og Ture Nermans vei 171 (x8)

Flere av parkeringsplassene er reservert for spesifikke beboere i borettslaget. Disse parkeringsplassene er markert med skilt, “Reservert parkering”. Det er ingen kostnader knyttet til å ha reservert parkeringsplass, men en forplikter seg til å benytte denne til all parkering.

Det er kun anledning til å ha 1 reservert parkeringsplass, og det kan ikke kombineres med en eventuelt reservert garasjeplass. Søknad sendes til styret.

Garasjeplasser

Borettslaget har 52 garasjeplasser fordelt på 6 garasjerekker. Alle garasjene er langs Ture Nermans vei. Beboere forplikter seg til å benytte garasjen til parkering av registrert kjøretøy (ref. vedtektene)

Garasjerekke 1 – Ture Nermans vei 92 – 4 plasser
Garasjerekke 2 – Ture Nermans vei 101 – 12 plasser
Garasjerekke 3 – Ture Nermans vei 125 – 13 plasser
Garasjerekke 4 – Ture Nermans vei 139 – 6 plasser
Garasjerekke 5 – Ture Nermans vei 163 – 12 plasser
Garasjerekke 6 – Ture Nermans vei 171 – 5 plasser

Det er en kostnad med å leie garasjeplass på 279 kr pr mnd (pr 2022). Det er ikke anledning til å både ha reservert garasjeplass og parkeringsplass. I tilfeller hvor borettslaget har ledig garasjeplass kan en få leie en garasjeplass nummer 2, forutsatt at en må gi denne fra seg med 1 mnd oppsigelse dersom det er beboere uten garasjeplass som ønsker denne.

Søknad om plass / venteliste sendes til styret.

Lading av el-/hybrid kjøretøy

Borettslaget har etablert infrastruktur, mens selve ladeboksen må beboere som ønsker å ha mulighet til å lade, selv koste. Pris for dette er 17.500,-.

Ladeboks er beboer sin eiendom. Infrastruktur, til og med plate som ladeboks monteres på, er Borettslagets eiendom.

Det er IKKE anledning til å benytte andre ladebokser / tilbydere enn det som er beskrevet under punktet “Bestilling” på den felles etablerte ladeinfrastrukturen.

Bestilling

Bestilling gjøres via denne nettsiden: https://markedsplass.fjordkraft.no/bakkane-brl/
Benytt rabattkode “bakkane” for å få riktig pris. Prisen som viser, er den du må betale.

Pris for lading

Borettslagets styre setter pris pr kilowatt time. Denne skal dekke alle kostnader for lading, dette inkluderer nettleie. Prisen vil være oppdatert i Fjordkraft appen.

Presentasjon av Ladesmart fra Fjordkraft