Vintervedlikehold

Det er styret som overordnet er ansvarlig for at nødvendig vintervedlikehold gjøres i borettslaget vårt, dog er det også områder hvor beboer selv må sikre at det er gjort nødvendig vedlikehold. På denne siden kan du lese om ansvarsdeling, og hvordan vintervedlikehold praktiseres i Bakkane Borettslag.

Dersom det er områder du opplever ikke har tilfredstillende vintervedlikehold må du selvsagt ta kontakt med styret.

Ønsker du å være endel av dugnadsgjengen som bidrar med det som er beskrevet under – ta kontakt med styret. Det er både sosialt og hyggelig, og litt gratis trim. Betaling skjer etter dugnadssatser.

Vintervedlikehold utføres ved behov, og i forbindelse med væromslag etc. gjennomføres det daglige runder for vedlikehold. Det er likevel viktig at vi får tilbakemeldinger dersom strøkasser etc. ikke har nødvendig innhold.

Brøyting av “passasjer” mellom Sælenveien, Ture Nermans vei og videre opp mot Smiberget.

Borettslaget gjennomfører vintervedlikehold ved hjelp av dugnadsgjeng for disse områdene. Dette gjelder følgende passasjer:

  • Lekeplass nord i Ture Nermans vei og opp til Smiberget borettslag
  • Sælenveien (innkjøring) opp i Ture Nermans vei og videre opp mot fotballbanen til Smiberget
  • Ture Nermans vei og opp mot lekeplass midt i laget
  • Innerst i Sælenveien, opp til Ture Nermans vei og videre opp til Smiberget (siste hus i Bakkane)

Vintervedlikehold på områder som disponeres av beboer – eks. inngangsparti / parkeringsplass

Hver enkelt beboer er ansvarlig for å gjøre nødvendig vintervedlikehold på området som beboer selv disponerer, f.eks. inngangsparti / parkeringsplass.

Vintervedlikehold på felles gangvei mellom hus / rekker

Siden borettslaget var nytt har dette vært et kollektivt ansvar for de som bor i aktuelt område / rekke. Erfaringsmessig har dette fungert svært bra, og naboer er flinke til å hjelpe hverandre dersom det er noen som ikke har anledning til å utføre vintervedlikehold selv.

I tilfeller hvor beboer ikke har anledning til å gjennomføre, kan dette meldes til styret som vil sørge for at det blir endel av det som gjøres av “dugnadsgjengen”.

Vintervedlikehold av bilvei i Sælenveien

Bakkane Borettslag har avtale med Bergen Vedlikehold for strøing og brøyting av bilveien i Sælenveien.

Tilgang på salt og strøsingel/grus

Det er plassert ut kasser til salt og strøginel/grus flere steder i laget. Dette er tilgjengelig for beboere. Dersom du oppdager at det begynner å bli tomt, ta kontakt med styret. Har du en idee til hvor det kunne vært plassert ut ytterligere kasser, for at tilgang skal bli enda bedre, ta kontakt med styret.