Vedlikehold / Oppussing

På denne siden prøver vi å oppsummere det vedtektene sier i forhold til andelshaver sitt vedlikeholdsansvar. Se vedtektene for detaljer.

Elektrisk anlegg

Vedtektene §5.1.1 og §5.1.2 sier at sikringsskap fra og med hovedsikring /inntakssikring, innvendige ledninger og varmekabler er andelshaver sitt ansvar. Dette innebærer alle kostnader med bytte og oppgradering av elektrisk anlegg må dekkes av den enkelte andelseier.

Radon
Da husene våre ble bygd slutten av 60-tallet, ble det ikke gjort tiltak mot Radon som på nye hus i dag.
Dersom du skal renovoere et eller flere rom i underetasje (1. etg. for 1.plans hus) må du ta kontakt med styret lik at du kan settes i kontakt med Progressa for rådgivning.

Progressa vil kunne komme på befaring og gi en skriftlig anbefaling. Kostnad for befaring, anbefaling og evt. utført tiltak dekkes av borettslaget med inntil 3.000,- (mot kvittering).

Vann, avløp og sluk
Vedtektene §5.1.1 og §5.1.2 sier at reperasjon og utskifting av vannrør er andelshaver sitt ansvar. Skal du pusse opp kjøkken, bad, toalett eller vaskerom er det viktig at dette gjøres ihht. gjeldende normer. Vi anbefaler på det at eksisterende rørsystem erstattes med “rør i rør” ol..

Vedtektene sier også at utskifting av sluk og avløpsrør o.l som følge av modernisering /oppussing er andelseiers ansvar. Dette innebærer at dersom du skal pusse opp kjøkkenet, badet, vaskerommet eller et toalett, er det andelshaver sitt ansvar å bytte sluk og avløpsrør samtidig.

Styret i Borettslaget har på styremøte 21.1.2021 vedtatt en støtteordning, på inntil kr. 5.000,-, ved skifte av avløpsrør fra kjøkken og ned til hovedstamme (hele rørstrekket må skiftes). Arbeidet skal utføres av autorisert rørlegger, og dokumentasjon på arbeidet og kvittering må sendes styret.

Vinduer og dører
Dersom du har vindu eller dør som er defekt skal styret kontaktes. Vi vil rekvirere fagfolk til å gjøre vurdering og gi oss en anbefaling på tiltak.
Som hoved regel byttes vinduer dersom disse er råteskadet eller har andre defekter. At vinduet ikke har samme isoleringsgrad som dagens vindu har, er ikke grunnlag for at det blir skiftet.

Er det flere vinduer som henger sammen, hvor et har defekt, vil det alltid bli vurdert om det er hensiktsmessig å bytte sammenhengende vinduer.

Borettslaget dekker kostnad med skifte tilsvarende orginalt “oppsett”. Dersom vindu har blitt byttet til skyvedør, må beboer dekke kostnadsdifferansen.

Altaner
Her kan dere finne beskrivelse på altanene i laget. Boligene er opprinnelig ikke utrustet med altaner, og det er andelshavers ansvar at de er forskriftsmessig utført og godkjent, samt vedlikeholdsplikt påhviler andelshaver. Følg linken retningslinjer for altan.