Styremøter

Styret gjennomfører styremøter så ofte som det trengs. I utgangspunket avholdes det minimum ett styremøte i måneden.

Saker som ønskes behandlet på styremøte, fortrinnsvis pr. epost.

Utover styremøtene behandles henvendelser til styret fortløpende. Dersom det er noe som haster, ring i tillegg til å sende epost.

Henvendelser sjekkes i utgangspunktet en gang i uken. I ferieperioder kan det gå lengre tid.