Skademelding og forsikring

Skademelding og forsikring

Bygningsmassen er forsikret i Gjensidige, og eventuelle skader på bygningsmassen skal meldes til styret. Beboere må ikke selv rekvirere fagfolk for utbedring av skader før en har kontaktet styret. Skulle noen av beboerne komme opp i en situasjon hvor det oppstår akutt skade på bygningsmassen som f.eks. vannlekkasje, knust vindu eller lignende må dere kontakte styret tlf. 415 59 001. På denne måten kan en få vurdert omfanget av skaden og får satt iverk nødvendige tiltak.

Vi vil samtidig understreke viktigheten av at hver enkelte andelshaver selv er ansvarlig for å ha innboforsikring, da borettslagets forsikring kun gjelder for bygningsmassen om uhell skulle oppstå.